Gdańskie Wykłady Solidarności to spotkania z wybitnymi intelektualistami, historykami idei społeczno-politycznych, 
autorytetami życia publicznego z Polski i zagranicy. Ich zadaniem jest twórcze odniesienie się do etosu ruchu Solidarności
w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego. Czy? Dlaczego? Jak? – to pytania, które mają pomóc
w zdiagnozowaniu kondycji współczesnej demokracji i sformułowaniu nowych rozwiązań dla życia obywatelskiego.

 

Europejskie Centrum Solidarności | www.ecs.gda.pl