Afisze i plakaty informacyjne dla Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" w Gdańsku.