Kalendarz Młodzi Solidarni. Format 50 x 70 cm. Wydawca: Europejskie Centrum Solidarności


Wybraliśmy dla Państwa trzynaście archiwalnych zdjęć znamienitych autorów. Oddają one klimat zmagań
Polaków z reżimem, dokumentują chwile chwały i smutku. Każdą z tych fotografii zinterpretował
we współczesnym języku graffiti i malarstwa młody twórca z pokolenia, które nie zna przedsierpniowej Polski.
To pokłosie edukacyjno-artystycznych warsztatów Młodzi Solidarni, organizowanych od dwóch lat przez ecs. 

Ilustracje opatrzyliśmy wspomnieniami dawnych opozycjonistów i uczestników wydarzeń sprzed lat
oraz refleksjami współczesnej młodzieży, autorów interpretacji. One przynoszą nie tylko wiedzę o nas samych,
ale i rodzą pytania o tożsamość, dziś, jutro...