Gdańska mozaika pamięci jest bogata, a dzięki tej antologii będzie mogła poukładać się na nowo. Antologia nie jest systematycznym
zapisem publicystycznych czy naukowych debat o mieście, ale czysto subiektywnym wyborem esejów o Gdańsku, zbiorem oryginalnych,
nieuporządkowanych chronologicznie refleksji autorów stąd i spoza regionu. Mimo subiektywnego charakteru zbioru wydaje mi się,
że książka ta dokumentuje ważne głosy o Gdańsku ostatnich lat; pokazuje, jak debata o tożsamości miasta rozwijała się w ciągu ostatnich
dwóch dekad, jak obalano niektóre mity i jak powstawały nowe. Jestem przekonany, że niniejszy tom może być interesujący również
dla Czytelników spoza Gdańska, ponieważ w zebranych tekstach odnaleźć można wiele ponadregionalnych, wręcz uniwersalnych wątków.
Lektura uświadomi Czytelnikom, iż warto spojrzeć na dzieje Polski i Europy przez pryzmat Gdańska. – (Basil Kerski)

Autorzy tekstów w antologii:
Mieczysław Abramowicz, Paweł Adamowicz, Stefan Chwin, Jacek Dominiczak, Wojciech Duda, Jacek Friedrich, Paweł Huelle, Basil Kerski,
Jacek Kołtan, Peter Oliver Loew, Antoni Libera, Artur Nowaczewski, Antoni Pawlak, Krzysztof Pomian, Donald Tusk,
Jarosław Zalesiński, Zbigniew Żakiewicz