OSA | Open Source Art Festival ma na celu prezentację najciekawszych niszowych projektów muzycznych i wideo.
Wszystkie wydarzenia projektu stanowią program o najpełniejszym, wieloaspektowym spojrzeniu na dźwięk, obraz,
ruch i możliwości jego użycia. „OSA”obejmuje obszar refleksji nad sztuką współczesną, architekturą, ekologią
i edukacją w nowych technologiach audiowizualnych.