Marcin Zawicki The Fall, katalog wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
format 24 x 20 cm, 72 strony, wydawca: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 

Na płótnach Marcina Zawickiego świat nie zna całości ani harmonii. Wszystko do siebie nie pasuje i pasuje zarazem. Artysta tworzy 
niezwykle efektowne wizualnie, współczesne redakcje tematu vanitas. Tak trudna dziś dociekliwość zaprowadzić nas może do 
„błędnego odczytywania”. Jak na osiemnastowiecznych rycinach z anatomicznych atlasów, czy makabrycznych teatrów złożonych 
z ludzkich ciał. Czy chcemy, czy nie, „widok nie pasuje do naszych porządków patrzenia/rozumienia”.

Ewa Toniak The Fall