Projekt repertuaru Teatru Wybrzeże. Format A3 składany do 140x99 mm.