Tomasz Słomczyński "Zapytaj jeża", wydawnictwo Area, 2011
książka otrzymała Trójkowy Znak Jakości