Oprawa graficzna festiwalu Wybrzeże Sztuki. Oprawa obejmuje plakaty, afisze, program oraz zaproszenia i akredytacje. 
Organizatorem Festiwalu Wybrzeże Sztuki jest Teatr Wybrzeże. Festiwal powstał przy wsparciu Urzędu Miasta Gdańska,
samorządu Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego.